Fotokopiranje

Fotokopiranje je postupak kojim Vam dupliramo odnosno umnožavamo odredjeni dokument, svesku, knjigu ili bilo kakav drugi štampani materijal, i to u onoliko primeraka koliko Vi to želite.

CRNO BELO FOTOKOPIRANJE

CRNO BELO FOTOKOPIRANJE

Fotokopiranje radimo na “Ricoh” i “KonikaMinolta” digitalnim mašinama poslednje generacije, u rezoluciji od 1200 dpi. Ovakva vrsta kopiranja pruža vrhunski kvalitet otiska čak i uverljivijeg od originala. Dođite kod nas na fotokopiranje ili bilo koji drugu uslugu u našoj oblasti.

Fotokopiranje vršimo na različitim papirima i materijalima: 

  • papir 80g/m2;90g/m2 :120g/m2,
  • velika paleta papira u boji 90g/m2, 
  • karton (160g/m2; 200g/m2,
  • mat ili sjajni kunzdruk (135 i 250g/m2, 
  • paus papir,
  • mat i sjajna termo folije
  • nalepnice za CD.

FOTOKOPIRANJE U BOJI

Fotokopiranje u boji predstavlja u svemu verni duplikat originalnog dokumenta. Daje lepši i verniji rezultat od standardnog crno belog kopiranja ali je povezano sa većim troškom i dužim trajanjem same operacije.

FOTOKOPIRANJE U BOJI